เป้าหมาย ข้อมูล แผนการ และการปฏิบัติ หากมองในมุมของคุณ...อะไรสำคัญที่สุด ? และเพราะอะไร ?

มีความคิดแนวไหน...เชิญเต็มที่ครับ ^^

6 คำตอบ · +4 โหวต · 0 รายการโปรด · 10 อ่านแล้ว

เรามองว่าเป้าหมายสำคัญที่สุด เพราะ ....

เป้าหมาย เหมือน วิสัยทัศน์ ที่องค์กร หรือ ผู้นั้นต้องการไปให้ถึง

ข้อมูล เป็นเหมือน ตัวเสริม ตัวสนับสนุนให้นำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง หรือเกิดกระบวนการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม

แผนการ เป็นเหมือน พันธกิจ ที่เป็นขอบเขตกว้าง ในการดำเนินงาน

การปฏิบัติ เป็นเหมือน ยุทธศาสตร์ ที่จะลงมือทำอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ นั้นๆ

คำถามยากจัง

ตอบถูกบ้างหรือเปล่า .... หรือว่าเราเข้าใจคำพวกนี้ไม่ดีพอ

+1 โหวต · 0 ตอบกลับ

สำหรับผม คือ ความสุขครับ เพราะมันไม่ทุกข์

+2 โหวต · 0 ตอบกลับ

เป้าหมายเปลี่ยนได้

ข้อมูลเปลี่ยนได้

แผนการเปลี่ยนได้

เมื่อการปฏิบัติจริงเริ่มขึ้น

ตัวแปรเกี่ยวโยง

สำคัญหมด แต่ถ้าสำคัญสุด

น่าจะเป็นอะไรที่เราถนัด ให้น้ำหนักกับมัน

แต่ละคน คนละคำตอบแน่

เราว่าเป้าหมายสำคัญ

เพราะถ้าปฏิบัติได้บรรลุเป้าหมาย ก็จบกระบวนการ

สำเร็จ

เป้าหมายจึงควรไต่ตรอง คัดกรอง คิดให้รอบคอบ

มีเหตุผลประกอบ รวมถึงหาทางแก้ไขรับมือไว้

เพราะชีวิตจริง เรื่องไม่คาดคิดมักมาไวจนเราตั้งตัวไม่ค่อยทันเสมอ ....ค่ะ

+2 โหวต · 0 ตอบกลับ

การปฏิบัติ สำคัญสุด ตอนลงมือทำจะรู้ปัญหามากที่สุด

+4 โหวต · 0 ตอบกลับ

- ในมุมของม่านเมฆ เป้าหมายสำคัญที่สุดค่ะ เพราะจะเป็นกรอบให้เรา คิด ค้น วางแผน ปฏิบัติ ดำเนินการไปถูกทาง ไม่สะเปะสะปะ เสียเวลาค่ะ

ส่วนตัว = ตั้งเป้าหมายก่อน แล้วค่อยสืบค้นข้อมูล ตรึกตรอง คิดๆๆ วางแผน

คิดไว้ หลายๆแผน เลือกทำแผนที่อยากทำก่อน ทำไปละ ค่อยปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ หรือเหตุปัจจัย ยืดหยุ่นทั้งความคิดและการปฏิบัติค่ะ ไม่ซีเรียสเกิน ส่วนตัวนี่ เน้นสนุกและมีความสุขก่อนค่ะ

การตั้งเป้าหมาย(หรือการกำหนดเป้าหมาย) ส่วนตัวนะคะ จะต้องรู้ด้วยว่า ทำเพื่ออะไรหรือทำเพื่อใครค่ะ เพราะจะเป็นแรงจูงใจให้เราดำเนินการไป จนสำเร็จเสร็จสิ้น ไม่ยกเลิกกลางคันค่ะ

+6 โหวต · 0 ตอบกลับ

เป้าหมาย = ถึงจุดที่ประสบความสำเร็จ

ปฏิบัติ = ชิม - ลองทำ - แก้ไข - พัฒนา - ต่อยอด

อะไรสำคัญที่สุด = ความอดทน

เพราะ = ถ้าไม่มีความอดทนก็จะทำให้เราไปไม่ถึงฝัน

+6 โหวต · 0 ตอบกลับ

คำตอบของคุณ

คำถามที่คุณอาจจะสนใจ