คำถามน่าสนใจ

สมาชิก

สายลมอันเหน็บหนาวในช่องแอร์

ไม่พยายาม..อย่าถามหาความสำเร็จ...!!!!...

Psyche

ชีวิต คือ การเดินทาง ประสบการณ์ คือ กำไรชีวิต กัลยาณมิตร คือ อัญมณีล้ำค่า

Colorful

ธรรมชาติ คือ สีสันของชีวิต

ประพันธ์ พ.

๑. จริงใจ..แต่ไม่ประมาท ๒. ไม่มีใคร..ที่รู้ไปหมดทุกเรื่อง และไม่มีใคร..ที่ไม่รู้ไปหมดทุกเรื่องเช่นกัน

JIN™

Actions speak louder than words

ไอ ดี.

ท า ง ม้ า ล า ย .

Khanompang

สำหรับฉันเธอก็เหมือนพจนานุกรมเพราะเธอมีความหมาย