สมาชิก

Psyche

ชีวิต คือ การเดินทาง ประสบการณ์ คือ กำไรชีวิต กัลยาณมิตร คือ อัญมณีล้ำค่า

Khanompang

สำหรับฉันเธอก็เหมือนพจนานุกรมเพราะเธอมีความหมาย

Colorful

ธรรมชาติ คือ สีสันของชีวิต

สายลมอันเหน็บหนาวในช่องแอร์

ไม่พยายาม..อย่าถามหาความสำเร็จ...!!!!...

ไอ ดี.

ท า ง ม้ า ล า ย .

ประพันธ์ พ.

๑. จริงใจ..แต่ไม่ประมาท ๒. ไม่มีใคร..ที่รู้ไปหมดทุกเรื่อง และไม่มีใคร..ที่ไม่รู้ไปหมดทุกเรื่องเช่นกัน

Snowy Owl

thesun747@gmail.com

Z∆ Zi∆N

❥ Tell me what you want to hear

ALONE MAN

เกิดมาตัวเปล่า ตายไปตัวเปล่า จะเอาอะไรมากมายกับชีวิต.......