ในคำตอบ

ไม่ทราบแน่ชัดค่ะ บ้างเรียกพู่ชมพู พู่จอมพล พู่นายพล

สวยดี ดอกไม้ไทย ควรช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่

พู่นายพลคละสี

+1 โหวต · 0 ตอบกลับ

คำตอบนี้ยังไม่มีการตอบกลับ

ความคิดเห็นของคุณ

(ไม่บังคับ)

เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการตอบกลับ

คำถามที่คุณอาจจะสนใจ