ในคำตอบ

เป็นทั้งผู้รับรักและผู้ให้รักมั้ง

+3 โหวต · 1 ตอบกลับ

Good job

ผู้ที่ได้รับรักและให้รัก คนผู้นั้นย่อมรู้จักคำว่ารักเป็นอย่างดี

+1 โหวต

ตอบกลับในคำตอบ

(ไม่บังคับ)

เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการตอบกลับ

คำถามที่คุณอาจจะสนใจ