กลับไปยังคำถาม เป้าหมาย ข้อมูล แผนการ และการปฏิบัติ หากมองในมุมของคุณ...อะไรสำคัญที่สุด ? และเพราะอะไร ?
ถามคำถาม

ในคำตอบ

เรามองว่าเป้าหมายสำคัญที่สุด เพราะ ....

เป้าหมาย เหมือน วิสัยทัศน์ ที่องค์กร หรือ ผู้นั้นต้องการไปให้ถึง

ข้อมูล เป็นเหมือน ตัวเสริม ตัวสนับสนุนให้นำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง หรือเกิดกระบวนการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม

แผนการ เป็นเหมือน พันธกิจ ที่เป็นขอบเขตกว้าง ในการดำเนินงาน

การปฏิบัติ เป็นเหมือน ยุทธศาสตร์ ที่จะลงมือทำอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ นั้นๆ

คำถามยากจัง

ตอบถูกบ้างหรือเปล่า .... หรือว่าเราเข้าใจคำพวกนี้ไม่ดีพอ

+1 โหวต · 0 ตอบกลับ

คำตอบนี้ยังไม่มีการตอบกลับ

ความคิดเห็นของคุณ

(ไม่บังคับ)

เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการตอบกลับ