ประวัติการแก้ไขคำตอบ 1 ครั้ง

เวอร์ชันปัจจุบัน

อยากฝากเตือนเรื่อง " ความไว้ใจ " สำหรับหญิงสาวหรือไม่สาวก็ตาม

ความประมาทมันเกิดขึ้นได้เสมอ เมื่อเราไว้ใจมันก็จะไปนำสู่ความเชื่อใจ

ว่าจะไม่เกินขอบเขตที่กำหนด แต่พอเอาเข้าจริง ๆ บรรยากาศเอย..!!!

สิ่งแวดล้อมรอบข้างเอย แหม่ ! มันน่าและสุดท้ายมันก็เลยเป็นบทเรียน

ที่มิอาจลืมได้ของหญิงสาว ที่มันไม่สามารถหวนกลับมาได้อีกแล้ว..!!!

มันเป็นเพราะ ความไว้ใจ...มิใช่หรือ !!! หรือบวกกับความใจง่ายเข้าไปด้วย

( อย่ามองเพียงแค่เปลือก แต่ควรเลือกที่จะมองถึง....เม็ดใน )

ปล.ยาววววจัง !!! แต่มันคืออุทาหรณ์ที่สอนหญิงได้จริง ๆ ครับ

เพราะฉะนั้นคุณ ๆ จะทำอะไรให้พยายามนึกถึง..พ่อและแม่บ้าง

ขอบคุณที่พยายามอ่านจนจบ

เวอร์ชันที่ 1 เมื่อ 07:40 - 1 April 2015

อยากฝากเตือนเรื่อง " ความไว้ใจ " สำหรับหญิงสาวหรือไม่สาวก็ตาม
ความประมาทมันเกิดขึ้นได้เสมอ เมื่อเราไว้ใจมันก็จะไปสู่ความเชื่อใจ
ว่าจะไม่เกินขอบเขตที่กำหนด แต่พอเอาเข้าจริง ๆ บรรยากาศเอย..!!!
สิ่งแวดล้อมรอบข้างเอย แหม่ ! มันน่าและสุดท้ายมันก็เลยเป็นบทเรียน
ที่มิอาจลืมได้ของหญิงสาว ที่มันไม่สามารถหวนกลับมาได้อีกแล้ว..!!!
มันเป็นเพราะ ความไว้ใจ...มิใช่หรือ !!! หรือบวกกับความใจง่ายเข้าไปด้วย
( อย่ามองเพียงแค่เปลือก แต่ควรเลือกที่จะมองถึง....เม็ดใน )