ประวัติการแก้ไขคำตอบ 4 ครั้ง

เวอร์ชันปัจจุบัน

สถานที่แห่งนี้เขาเรียกว่า '' Palio Khao Yai.'' ( ปาลิโอ เขาใหญ่. )

Palio หรือ ปาลิโอ ตั้งอยู่บนถนนธนะรัชต์ หลักกิโลเมตรที่ 17 ติดกับโรงแรมจุลดิศ เขาใหญ่ รีสอร์ท แอนด์ สปา

ไม่ว่าใครก็ตาม หากก้าวแรกที่ได้เข้าไปสัมผัส Palio เขาใหญ่ จะมีความรู้สึกเหมือนมาไกลถึงประเทศอิตาลี.....

ปล. เคยไปเที่ยวที่นี่มาแล้ว เมื่อช่วงหน้าหนาวที่ผ่านมา

ดีที่สุด ให้ไปเที่ยวปาลิโอ ตอนช่วงหน้าหนาวนะครับ เพราะบรรยากาศที่นั้นจะดูสวย ดูโรแมนติกมาก

และจะมีไอหมอกพร้อมกับกลิ่นไอธรรมชาติ เหมือนอยู่ในอิตาลีจริงๆ ไม่มีผิดเลย.........

เวอร์ชันที่ 4 เมื่อ 4:26 AM - May 16, 2015

สถานที่แห่งนี้เขาเรียกว่า '' Palio Khao Yai.'' ( ปาลิโอ เขาใหญ่. )

Palio หรือ ปาลิโอ ตั้งอยู่บนถนนธนะรัชต์ หลักกิโลเมตรที่ 17 ติดกับโรงแรมจุลดิศ เขาใหญ่ รีสอร์ท แอนด์ สปา

ไม่ว่าใครก็ตาม หากก้าวแรกที่ได้เข้าไปสัมผัส Palio เขาใหญ่ จะมีความรู้สึกเหมือนมาไกลถึงประเทศอิตาลี.....

ปล. เคยไปเที่ยวที่นี่มาแล้ว เมื่อช่วงหน้าหนาวที่ผ่านมา

ดีที่สุด ให้ไปเที่ยวปาลิโอ ตอนช่วงหน้าหนาวนะครับ เพราะบรรยากาศที่นั้นจะดูสวย ดูโรแมนติกมาก

และจะมีไอหมอกพร้อมกับกลิ่นไอ เหมือนอยู่ในอิตาลีของจริงไม่มีผิดเลย.........

**http://www.weddinginlove.com/uploads/editor/files/Knowledge_article//558/pdl_palio_khaoyai.jpg**

เวอร์ชันที่ 3 เมื่อ 2:52 AM - May 16, 2015

สถานที่แห่งนี้เขาเรียกว่า '' Palio Khao Yai.'' ( ปาลิโอ เขาใหญ่. )

Palio หรือ ปาลิโอ ตั้งอยู่บนถนนธนะรัชต์ หลักกิโลเมตรที่ 17 ติดกับโรงแรมจุลดิศ เขาใหญ่ รีสอร์ท แอนด์ สปา

ไม่ว่าใครก็ตาม หากก้าวแรกที่ได้เข้าไปสัมผัส Palio เขาใหญ่ จะมีความรู้สึกเหมือนมาไกลถึงประเทศอิตาลี.....

ปล. เคยไปเที่ยวมาแล้ว เมื่อช่วงหน้าหนาวที่ผ่านมา

ดีที่สุด ให้ไปเที่ยวปาลิโอ ตอนช่วงหน้าหนาวนะครับ เพราะบรรยากาศที่นั้นจะดูสวย ดูโรแมนติกมาก

และจะมีไอหมอกพร้อมกับกลิ่นไอ เหมือนอยู่ในอิตาลีของจริงไม่มีผิดเลย.........

**http://www.weddinginlove.com/uploads/editor/files/Knowledge_article//558/pdl_palio_khaoyai.jpg**

เวอร์ชันที่ 2 เมื่อ 2:47 AM - May 16, 2015

สถานที่แห่งนี้เขาเรียกว่า '' Palio Khao Yai.'' ( ปาลิโอ เขาใหญ่. )

Palio หรือ ปาลิโอ ตั้งอยู่บนถนนธนะรัชต์ หลักกิโลเมตรที่ 17 ติดกับโรงแรมจุลดิศ เขาใหญ่ รีสอร์ท แอนด์ สปา

ไม่ว่าใครก็ตาม หากก้าวแรกที่ได้เข้าไปสัมผัส Palio เขาใหญ่ จะมีความรู้สึกเหมือนมาไกลถึงประเทศอิตาลี.....

ปล. เคยไปเที่ยวมาแล้ว เมื่อช่วงหน้าหนาวที่ผ่านมา

ดีที่สุด ให้ไปเที่ยวปาลิโอ ตอนช่วงหน้าหนาวนะครับ เพราะบรรยากาศที่นั้นจะดูสวย ดูโรแมนติกมาก

และจะมีไอหมอกพร้อมกับกลิ่นไอ เหมือนอยู่ในอิตาลีของจริงไม่มีผิดเลย.........

เวอร์ชันที่ 1 เมื่อ 2:46 AM - May 16, 2015

สถานที่แห่งนี้เขาเรียกว่า '' Palio Khao Yai.'' ( ปาลิโอ เขาใหญ่. )

Palio หรือ ปาลิโอ ตั้งอยู่บนถนนธนะรัชต์ หลักกิโลเมตรที่ 17 ติดกับโรงแรมจุลดิศ เขาใหญ่ รีสอร์ท แอนด์ สปา

ไม่ว่าใครก็ตาม หากก้าวแรกที่ได้เข้าไปสัมผัส Palio เขาใหญ่ จะมีความรู้สึกเหมือนมาไกลถึงประเทศอิตาลี.....

ปล. เคยไปเที่ยวมาแล้ว เมื่อช่วงหน้าหนาวที่ผ่านมา

ดีที่สุด ให้ไปเที่ยวปาลิโอ ตอนช่วงหน้าหนาวนะครับ

เพราะบรรยากาศที่นั้นจะดูสวย ดูโรแมนติกมาก และจะมีกลิ่นไอเหมือนอยู่ต่างประเทศไม่มีผิดเลย