กลับไปยังคำถาม "คำว่ารัก" คุณพูดบ่อยแค่ไหน
ถามคำถาม

ในคำตอบ

ไม่พูด

นอกจากรู้สึกว่ารักจริงๆ จะพูด ซึ่งนานๆครั้งจ้า

+3 โหวต · 0 ตอบกลับ

คำตอบนี้ยังไม่มีการตอบกลับ

ความคิดเห็นของคุณ

(ไม่บังคับ)

เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการตอบกลับ

คำถามที่คุณอาจจะสนใจ