กลับไปยังคำถาม ผัดผัวเบื่อ คือ... ถามคำถาม

ในคำตอบ

ปั๋วอาจจะชอบ ผัดหอยเสียบ ผัดหอยหวาน

+2 โหวต · 0 ตอบกลับ

คำตอบนี้ยังไม่มีการตอบกลับ

ตอบกลับในคำตอบ