ประวัติการแก้ไขคำตอบ 3 ครั้ง

เวอร์ชันปัจจุบัน

ผมไม่แน่ใจนะครับ....

ว่า เคนชิน ที่คุณบอกมา ในเรื่องซามูไรพเนจร..........มีชื่อตัวละครจริงๆว่า ฮิมุระ เคนชิน หรือเปล่า..???

ซึ่งคนรับบท ฮิมุระ เคนชิน ก็คือ ซาโต้ ทาเครุ

ฮิมุระ เคนชิน ในเรื่องคือ อดีตมือสังหารในคณะปฏิวัติญี่ปุ่น

หากใช่...... '' ฮิมุระ เคนชิน หรือ ซาโต้ ทาเครุ ''

ซึ่งก็คือ เขาเคยแสดงเป็นไรเดอร์เพื่อปกป้องกาลเวลา

ในเรื่ื่อง “มาสก์ไรเดอร์ เดนโอ”

ในภาค..........'' มาสค์ไรเดอร์เดนโอ โอเรทันโจ '' ครับ

เวอร์ชันที่ 3 เมื่อ 3:01 AM - Jul 16, 2015

ผมไม่แน่ใจนะครับ....

ว่า เคนชิน ที่คุณบอกมา ในเรื่องซามูไรพเนจร..........มีชื่อตัวละครจริงๆว่า ฮิมุระ เคนชิน หรือเปล่า..???

ซึ่งคนรับบท ฮิมุระ เคนชิน ก็คือ ซาโต้ ทาเครุ

ฮิมุระ เคนชิน ในเรื่องคือ อดีตมือสังหารในคณะปฏิวัติญี่ปุ่น

หากใช่...... ฮิมุระ เคนชิน หรือ ซาโต้ ทาเครุ

ซึ่งก็คือ เขาเคยแสดงเป็นไรเดอร์เพื่อปกป้องกาลเวลา

ในเรื่ื่อง “มาสก์ไรเดอร์ เดนโอ”

ในภาค..........'' มาสค์ไรเดอร์เดนโอ โอเรทันโจ '' ครับ

เวอร์ชันที่ 2 เมื่อ 2:59 AM - Jul 16, 2015

ผมไม่แน่ใจนะครับ....

ว่า เคนชิน ที่คุณบอกมา ในเรื่องซามูไรพเนจร..........มีชื่อตัวละครจริงๆว่า ฮิมุระ เคนชิน หรือเปล่า..???

ซึ่งคนรับบท ฮิมุระ เคนชิน คือ ซาโต้ ทาเครุ

ฮิมุระ เคนชิน ในเรื่องคือ อดีตมือสังหารในคณะปฏิวัติญี่ปุ่น

หากใช่...... ฮิมุระ เคนชิน คือ ซาโต้ ทาเครุ

ซึ่งก็คือ เขาเคยแสดงเป็นไรเดอร์เพื่อปกป้องกาลเวลา

ในเรื่ื่อง “มาสก์ไรเดอร์ เดนโอ” ในภาค..........'' มาสค์ไรเดอร์เดนโอ โอเรทันโจ '' ครับ

เวอร์ชันที่ 1 เมื่อ 2:53 AM - Jul 16, 2015

ผมไม่แน่ใจนะครับ....

ว่า เคนชิน ที่คุณบอกมา ในเรื่องซามูไรพเนจร..........มีชื่อตัวละครจริงๆว่า ฮิมุระ เคนชิน หรือเปล่า..???

ซึ่งคนรับบท ฮิมุระ เคนชิน คือ ซาโต้ ทาเครุ ซึ่งรับบทเป็นอดีตมือสังหารในคณะปฏิวัติญี่ปุ่น

หากใช่...... ฮิมุระ เคนชิน คือ ซาโต้ ทาเครุ

ซึ่งก็คือ เขาเคยแสดงเป็นไรเดอร์เพื่อปกป้องกาลเวลา

ในเรื่ื่อง “มาสก์ไรเดอร์ เดนโอ” ในภาค..........'' มาสค์ไรเดอร์เดนโอ โอเรทันโจ '' ครับ