กลับไปยังคำถาม คำคมของการรอของชีวิต
ถามคำถาม

ในคำตอบ

ความสุขเข้ามาเรื่อยๆ ในชีวิต เพียงแต่มักจะปล่อยให้ผ่านไปอย่างง่ายๆ เสมอ

ส่วนความทุกข์ก็เข้ามาเรื่อยๆ ในชีวิต แต่คนส่วนใหญ่มักไม่ปล่อยให้จากไป

+0 โหวต · 0 ตอบกลับ

คำตอบนี้ยังไม่มีการตอบกลับ

ความคิดเห็นของคุณ

(ไม่บังคับ)

เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการตอบกลับ

คำถามที่คุณอาจจะสนใจ