ประวัติการแก้ไขคำตอบ 3 ครั้ง

เวอร์ชันปัจจุบัน

บางครั้งเราอาจคิดไปเองว่าพบเจอสิ่งที่ไม่น่าไว้วางใจ หรืออันตราย แท้จริงแล้วเราล้วนคิดไปเอง

ตัวเราเองสิ ที่ไม่น่าไว้วางใจ หรือ ตัวอันตรายสำหรับตัวเรา 555

.

.

.

.

.

.

.

.

.

เวอร์ชันที่ 3 เมื่อ 04:50 - 11 March 2017

บางครั้งเราอาจคิดไปเองว่าพบเจอสิ่งที่ไม่น่าไว้วางใจ หรืออันตราย แท้จริงแล้วเราล้วนคิดไปเอง
ตัวเราเองสิ ที่ไม่น่าไว้วางใจ หรือ ตัวอันตรายสำหรับตัวเรา 555
.
.
.
.
.
.
.
.
.

เวอร์ชันที่ 2 เมื่อ 04:46 - 11 March 2017

บางครั้งเราอาจคิดไปเองว่าพบเจอสิ่งที่ไม่น่าไว้วางใจ หรืออันตราย แท้จริงแล้วเราล้วนคิดไปเอง
ตัวเราเองสิ ที่ไม่น่าไว้วางใจ หรือ ตัวอันตรายสำหรับตัวเรา 555
(ตามตัวอย่างภาพแนบนี่แหละครับ)
.
.
.
.
.
.
.
.
.

เวอร์ชันที่ 1 เมื่อ 04:44 - 11 March 2017

บางครั้งเราอาจคิดไปเองว่าพบเจอสิ่งที่ไม่น่าไว้วางใจ หรืออันตราย แท้จริงแล้วเราล้วนคิดไปเอง
ตัวเราเองสิ ที่ไม่น่าไว้วางใจ หรือ ตัวอันตรายสำหรับตัวเรา 555
(ตามตัวอย่างภาพแนบนี่แหละครับ)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

**http://cdn.lifebuzz.com/images/87128/lifebuzz-24ebb73a451d2144de5f727f08445ff2-limit_2000.jpg**