กลับไปยังคำถาม ขอทาน มีค่าเท่ากับ เศรษฐี คุณเห็นด้วยไหม? ถามคำถาม

ในคำตอบ

การเป็นคนดี การมีคุณค่าในตัวเอง ไม่ได้อยู่ที่ฐานะ

เพราะคำว่า ดี ไม่ได้ใช้ฐานะ เงินทองเป็นตัวบ่งบอกมาตั้งแต่ต้นแล้ว

.

คุณค่าของคนอยู่ที่หลายอย่าง ขึ้นอยู่กับการแยกกรอบ

เช่น เป็นคนดี เป็นคนเสียสละ เป็นคนซื่อสัตย์ บลาๆ

แต่สุดท้ายกรอบของการเป็นคนดี ก็ครอบคลุมและกว้างที่สุด

แล้วสิ่งอื่นๆ ก็เป็นเซ็ตย่อยในเซ็ตของคำว่า ความดี ทั้งสิ้น

+1 โหวต · 0 ตอบกลับ

คำตอบนี้ยังไม่มีการตอบกลับ

ตอบกลับในคำตอบ