กลับไปยังคำถาม สภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้คืออะไร? ถามคำถาม

ในคำตอบ

คำตอบนี้ยังไม่มีการตอบกลับ

ตอบกลับในคำตอบ

คำถามที่คุณอาจจะสนใจ