กลับไปยังคำถาม ภาพของ ปัจจุบัน คือ สติ
ถามคำถาม

ในคำตอบ

อยู่กับปัจจุบันต้องใช้ สติ

แล้วภาพของอดีต กับ อนาคตล่ะ คืออารายเอ่ย

+2 โหวต · 0 ตอบกลับ

คำตอบนี้ยังไม่มีการตอบกลับ

ตอบกลับในคำตอบ

(ไม่บังคับ)

เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการตอบกลับ