กลับไปยังคำถาม ปีใหม่นี้ คุณอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง อย่างไรบ้าง?
ถามคำถาม

ในคำตอบ

ละวางให้มาก ยึดตัวกูของกูให้น้อยลง

คุมสติได้ดีขึ้น และออกกำลังกายให้มากขึ้น

+2 โหวต · 0 ตอบกลับ

คำตอบนี้ยังไม่มีการตอบกลับ

ตอบกลับในคำตอบ

เพื่อส่งแจ้งเตือนให้กับคุณ และจะไม่แสดงบนเว็บไซต์