ประวัติการแก้ไขคำตอบ 1 ครั้ง

เวอร์ชันปัจจุบัน

ใช้ได้กับทุกเรื่อง

ไม่ว่าจะควบคุมตัวเองด้านการแสดงอารมณ์

ควบคุมด้านคำพูดให้พูดแต่สิ่งที่ดี

ควบคุมด้านพฤติกรรม ทำในสิ่งที่เหมาะสม

ควบคุมความคิด ให้มองบวก

แล้วความสุข ความดีจะอยู่ด้วยกันไปอีกนาน

ปัญหาสังคมก็อาจลดความวุ่นวายลงไปได้มาก

เวอร์ชันที่ 1 เมื่อ 13:17 - 22 August 2020

ใช้ได้กับทุกเรื่อง

ไม่ว่าจะควบคุมตัวเองด้านการแสดงอารมณ์

ควบคุมด้านคำพูดให้พูดแต่สิ่งที่ดี

ควบคุมด้านพฤติกรรม ทำในสิ่งที่เหมาะสม

ควบคุมความคิด ให้มองบวก

แล้วความสุข ความดีจะอยู่ด้วยกันไปอีกนาน

ปัญหาสังคมก็อาจวุ่นวายลดลงไปด้วย