กลับไปยังคำถาม คำว่า "ผู้ชี้ขุมทรัพย์" ในมุมมองของคุณ คืออะไร
ถามคำถาม

ในคำตอบ

การไม่ถูกพ่อแม่บังคับ การไม่โดนครูเป่าหู และการเชื่อตัวเอง อย่างมีเหตุผล

+1 โหวต · 0 ตอบกลับ

คำตอบนี้ยังไม่มีการตอบกลับ

ความคิดเห็นของคุณ

(ไม่บังคับ)

เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการตอบกลับ

คำถามที่คุณอาจจะสนใจ