กลับไปยังคำถาม หายไปนานมาก ยังนึกและคิดถึงเสมอ
ถามคำถาม

ในคำตอบ

ทึ่วาหายไปนานเป็นของหายหรือคนหาย

ถ้าเป็นของ(วัตถุที่ใช้)

ถ้าได้กลับคืนมาก็ขอ

แสดงความดีใจด้วย

ถ้าของนั้นมีชีวิตและ

พูดได้คงจะดีใจที่เจ้า

ของยังนึกและยังคิด

ถึงมันอยู่เสมอ😍๕ๆๆ

แต่ถ้าเป็นสิ่งมีชีวิต ถ้า

หายไปถ้าได้กลับคืนมา

ก็คิดว่ายังมีความผูกพันธุทางจิตใจมีสิ่งดีๆ

ยังนึกและคิดถึงอยู่

ไม่ว่าอดีต ปัจจุบันถึง

จะผ่านไปจะมีเรื่องดี

หรือไม่ก็คิดว่าเป็นประสพการณ์ที่เรียนรู้

ปัจจุบันเรื่องไหนที่ตั้งใจไว้ที่จะทำแต่ยัง

ไม่สำเร็จเราก็พยายาม

ต่อไปอย่าถอยแต่ท้อได้(ฮ่าๆเป็นบางครั้ง)

อะไรที่ว่าขาดหายไป

ที่ยังรักและคิดถึงอยู่

ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิต

หรือสิ่งของไม่มีชีวิตก็

ตามก๊ขอรักษาไว้ให้ดี

และเป็นสิ่งที่เตือนความทรงจำของเรา

ตลอดไป

ขอให้ทุกๆท่าน(มาย)

มีสุขภาพกายใจแข็ง

แกร่งแข็งแรงปราศจากโรคภัยสิ่งไม่ดีทั้งหลาย

ปัดเป่าไปไกลๆ

ขอให้มีแต่สิ่งดีๆสิ่งที

ประเสริฐเข้ามาในชีวิต

ทุกๆท่าน(มาย)🙋‍♂️🙏

+0 โหวต · 0 ตอบกลับ

คำตอบนี้ยังไม่มีการตอบกลับ

ความคิดเห็นของคุณ

(ไม่บังคับ)

เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการตอบกลับ

คำถามที่คุณอาจจะสนใจ