กลับไปยังคำถาม ข้อคิดจากเพลงภูมิแพ้กรุงเทพมีอะไรบ้าง
ถามคำถาม

ในคำตอบ

สาวกรุงเทพไม่จริงใจ

+1 โหวต · 0 ตอบกลับ

คำตอบนี้ยังไม่มีการตอบกลับ

ความคิดเห็นของคุณ

(ไม่บังคับ)

เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการตอบกลับ

คำถามที่คุณอาจจะสนใจ