ประวัติการแก้ไขคำถาม 1 ครั้ง

เวอร์ชันปัจจุบัน

🐔🐱🐹 ในวันที่ท้อ..คุณมีวิธีให้กำลังใจตัวเองอย่างไร ✊✊✊

🐠🐠 🐉 ในวันที่ท้อ..คุณมีวิธีให้กำลังใจตัวเองอย่างไร

เวอร์ชันที่ 1 เมื่อ 8:12 PM - Nov 2, 2017

🐔🐱🐹 ในวันที่ท้อ..คุณมีวิธีให้กำลังใจตัวเองอย่างไร ✊✊✊

🐠🐠 🐉 ในวันที่ท้อ..คุณมีวิธีให้กำลังใจตัวเองอย่างไร 🐛🐝🐞