ประวัติการแก้ไขคำถาม 1 ครั้ง

เวอร์ชันปัจจุบัน

ต้องกี่ขวด

ขอถามสมาชิกมายฯ สักหน่อยจ้ะ

โดยเฉพาะที่ทำกับข้าว

ในครัวท่านมีน้ำมันพืชกี่ขวด และทำจากวัตถุดิบอะไร

เราอ่านคุณสมบัติของน้ำมันแต่ละชนิดมา

ปรากฏว่า น้ำมันปาล์มเหมาะสำหรับทอด

น้ำมันถั่วเหลืองเหมาะสำหรับผัด

น้ำมันรำข้าวไม่เหนียว ไม่เกาะผนังลำไส้

เลือกซื้อไม่ถูกเลย

เลยเลือกมาถามสมาชิกมายฯ ดีกว่า

เพราะทุกครั้งสมาชิกมายฯ มีคำแนะนำ

มุมมองหลากหลาย ประสบการณ์ดีๆ

เหมาะสำหรับเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

..

ขอบคุณล่วงหน้านะจ๊ะ

#เพราะเรารู้สมาชิกมายฯน่ารักเสมอ

เวอร์ชันที่ 1 เมื่อ 23:02 - 11 March 2021

ต้องกี่ขวด

ขอถามสมาชิกมายฯ สักหน่อยจ้ะ

โดยเฉพาะที่ทำกับข้าว

ในครัวท่านมีน้ำมันพืชกี่ขวด

เราอ่านคุณสมบัติของน้ำมันแต่ละชนิดมา

ปรากฏว่า น้ำมันปาล์มเหมาะสำหรับทอด

น้ำมันถั่วเหลืองเหมาะสำหรับผัด

น้ำมันรำข้าวไม่เหนียว ไม่เกาะผนังลำไส้

เลือกซื้อไม่ถูกเลย

เลยเลือกมาถามสมาชิกมายฯ ดีกว่า

เพราะทุกครั้งสมาชิกมายฯ มีคำแนะนำ

มุมมองหลากหลาย ประสบการณ์ดีๆ

เหมาะสำหรับเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

..

ขอบคุณล่วงหน้านะจ๊ะ

#เพราะเรารู้สมาชิกมายฯน่ารักเสมอ