ประวัติการแก้ไขคำถาม 1 ครั้ง

เวอร์ชันปัจจุบัน

คำคมความรัก (2)

To love is nothing.

To be loved is something.

To love and be loved is everything!!"

การได้รักเป็นเพียงความว่างเปล่า

การถูกรักเป็นเพียงแค่บางสิ่งบางอย่าง

ส่วนการได้รักและการถูกรัก นั้นเป็นทุกอย่าง

แล้วคุณละ? ได้รักและถูกรักกันรึยังครับ

เวอร์ชันที่ 1 เมื่อ 12:01 PM - Jan 18, 2015

คำคมความรัก (2)

To love is nothing.

To be loved is something.

To love and be loved is everything!!"

การได้รักเป็นเพียงความว่างเปล่า

การถูกรักเป็นเพียงแค่บางสิ่งบางอย่าง

ส่วนการได้รักและการถูกรัก นั้นเป็นทุกอย่าง

แล้วคุณละ? ได้รักแฃะถูกรักกันรึยังครับ