คำถาม
ถามคำถาม

ทำไมถึงเมืองในทวีปยุโรปไม่ค่อยมีตึกสูงเหมือนเมืองในทวีปเอเชีย

3 คำตอบ · +2 โหวต · 0 รายการโปรด · 37 อ่านแล้ว

ส่วนหนึ่งคิดว่าประชากรเขาไม่ค่อยหนาแน่น อย่างประชากรในทวีปเอเชีย

จึงคำให้ความต้องการที่อยู่อาศัยจึงไม่มากเท่าทวีปเอเชีย

อาคารต่างๆ จึงเป็นเพียงออฟฟิต ที่ทำงานเท่านั้น ส่วนทีอยู่อาศัยก็อยู่ในโซนที่พัก

โดยแบ่งโซนด้วยการวางผังเมืองที่ค่อนข้างชัดเจน

+2 โหวต · 0 ตอบกลับ

เพราะเขามีการวางแผนผังเมืองอย่างเป็นระเบียบในตัว และมีการแยกโซนบริเวณตัวเมืองเป็นหลัก

จึงทำให้ความเป็นอยู่ของประชากรเขา เป็นระเบียบ ไม่หนาแน่นแออัด ปนกัน เหมือนเอเชีย

+1 โหวต · 0 ตอบกลับ

อาจจะมีเหตุผลมาจาก การที่.... >>>

> เค้าต้องการอนุรักษ์ - รักษา+เชิดชู สถาปัตย์กรรม-คลาสิคแบบเก่าๆที่สวยงามเอาไว้

ไม่ให้ถูกทำลาย-บดบังจาก ตึกใหม่ๆ เพื่อแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์-อารยธรรม-วัฒนธรรม ฯ.

แห่งชนชาติของเค้า ซึ่งมีความเจริญ-ก้าวหน้า ในทุกๆด้านมาก่อน.

> เพราะสถาปัตย์กรรม ต่างๆที่แสดงออกมาทางการก่อสร้าง ตึก-อาคาร-โบสถ์ ฯ. คือคำบอกเล่า

ให้อนุชน คนรุ่นหลังได้ศึกษา ได้รู้ถึงที่มา-ที่ไป มีความภูมิใจ แห่งความเป็นมาของประเทศนั้นๆได้

เป็นอย่างดี + สามารถพิสูจน์กันได้ และที่แน่ๆเค้าไม่ได้ลอกเลียนแบบใครมา.

+0 โหวต · 0 ตอบกลับ

คำตอบของคุณ

(ไม่บังคับ)

เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการตอบกลับ

ดูคำถามที่เกี่ยวกับ บ้านและสวน
ถามคำถาม