กลับไปยังคำตอบ เป็นทั้งผู้รับรักและผู้ให้รักมั้ง ^_^ https... ถามคำถาม

ในตอบกลับ

Good job

ผู้ที่ได้รับรักและให้รัก คนผู้นั้นย่อมรู้จักคำว่ารักเป็นอย่างดี

+1 โหวต