กลับไปยังคำตอบ ได้แล้วจ้ะ อบอุ่นใจมากๆ เลย แต่รักที่ยิ่งใหญ... ถามคำถาม

ในตอบกลับ

คนในครอบครัวถือเป็นสิ่งสำคัญ การถูกรักและได้รักคนจากในครอบครัวคือรักที่ไม่อาจหาสิ่งใดมาเทียบได้

+1 โหวต