กลับไปยังคำตอบ ก็มี ประเด็น 1. รอง 2 ไม่ซักไซ้มากความ ในเมื... ถามคำถาม

ในตอบกลับ

เราชอบความถูกต้องไง ถึงเราไม่ค่อยชอบรอง ๑ แต่เราก็จะขอรอง ๑

เพราะถ้าบอกรอง ๒ ก็เหมือนไม่ให้เกียรติ และข้ามหัวรอง ๑ ซึ่งผิดขั้นตอน

แม้รอง ๑ จะไม่ค่อยทำงาน เป็นที่ปรึกษาไม่ได้ แต่เราก็คำนึงถึงขั้นตอนที่ถูกต้องก่อน

+0 โหวต