กลับไปยังคำตอบ เร็วมากก็พลาดง่าย พลังเยอะแต่ไมฉลาดก็มีแต่กำ... ถามคำถาม

ในตอบกลับ