กลับไปยังคำตอบ หายไปเป็นช่วงๆ หายแบบไม่ได้เข้ามาส่... ถามคำถาม

ในตอบกลับ