กลับไปยังคำตอบ หายไปเป็นช่วงๆ หายแบบไม่ได้เข้ามาส่องเลย เป็น... ถามคำถาม

ในตอบกลับ