กลับไปยังคำตอบ ผมไม่เคย และไม่เคยคิดเลย แต่ดูเหมือนว่าผมจะ... ถามคำถาม

ในตอบกลับ