สมาชิก

ประพันธ์ พ.

๑. จริงใจ..แต่ไม่ประมาท ๒. ไม่มีใคร..ที่รู้ไปหมดทุกเรื่อง และไม่มีใคร..ที่ไม่รู้ไปหมดทุกเรื่องเช่นกัน

สายลมอันเหน็บหนาวในช่องแอร์

ไม่พยายาม..อย่าถามหาความสำเร็จ...!!!!...

Lemonpink

อย่าเสียใจจนหยุดนิ่ง เพราะ โลกรอบตัวเรานั้นหมุนอยู่ทุกวัน