ประวัติการแก้ไขคำตอบ 1 ครั้ง

เวอร์ชันปัจจุบัน

พิสูจน์ใจ....ก็ กองไฟนี่ล่ะครับ ^^

ใครอยากพิสูจน์ใจ...ต้องดูตอนที่ปลาปิ้งข้างกองไฟเหลือไม้เดียว ....เขาจะหยิบให้เรา หรือ ใส่ปากตัวเองหน้าตาเฉย 555

เวอร์ชันที่ 1 เมื่อ 02:44 - 16 December 2014

พิสูจน์ใน....ก็ กองไฟนี่ล่ะครับ ^^

ใครอยากพิสูจน์ใจ...ต้องดูตอนที่ปลาปิ้งข้างกองไฟเหลือไม้เดียว ....เขาจะหยิบให้เรา หรือ ใส่ปากตัวเองหน้าตาเฉย 555