เงื่อนไขการใช้งาน

โดยการเข้าถึงหรือการใช้งานและบริการของ Myquestionth หรือสิ่งอื่นๆ ที่สร้างโดย Myquestionth คุณจะต้องตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ในการใช้ การให้บริการที่เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดย Myquestionth ข้อตกลงเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการใช้สิทธิตามกฎหมายและหน้าที่ของคุณ ถ้าคุณไม่เห็นด้วยที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงทั้งหมดของการใช้งานเหล่านี้ คุณไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้การบริการนี้ได้

ข้อตกลงพื้นฐาน

 1. คุณจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 13 ปีในการใช้บริการ
 2. คุณจะต้องไม่สร้างเนื้อหาที่มีความรุนแรง ลามก เชิงลามก การปฏิบัติที่ผิดกฎหมาย การละเมิด ความเกลียดชัง ภาพถ่ายลามกอนาจารทางเพศ หรือเนื้อหาอื่นๆ ในเชิงลบผ่านทางเว็บไซต์
 3. คุณมีความรับผิดชอบในกิจกรรมใดๆ ที่สร้างขึ้นโดยบัญชีของคุณ และคุณจะต้องไม่ขาย แลกเปลี่ยน ทำใบอนุญาตหรือมอบบัญชีของคุณ ผู้ติดตาม ชื่อผู้ใช้ หรือสิทธิอื่นๆ ของบัญชี Myquestionth ห้ามการสร้างและคุณจะต้องยอมรับว่าคุณจะต้องไม่สร้างบัญชีให้กับคนอื่นนอกจากตัวของคุณเอง นอกจากนี้คุณยังต้องรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้หรือใช้บน Myquestionth สำหรับการลงทะเบียนและตลอดเวลานั้นเป็นจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์ และคุณตกลงที่จะปรับปรุงข้อมูลของคุณ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อรักษาความจริงและความถูกต้อง
 4. คุณต้องยอมรับว่าคุณจะไม่พยายามในการเก็บรวบรวมข้อมูล หรือเข้าถึงบัญชีของผู้ใช้คนอื่นๆ
 5. คุณมีความรับผิดชอบในการรักษาความลับของรหัสผ่านของคุณให้มีความปลอดภัย
 6. คุณจะต้องไม่ดูถูก กลั่นแกล้ง ทำผิดกฎ ข่มขู่ คุกคาม เลียนแบบ หรือปลอมตัว กับคนอื่นหรือหน่วยงานและคุณต้องไม่โพสต์ข้อมูลส่วนตัวเหล่านี้บนเว็บไซต์ รวมถึงข้อจำกัดอื่นๆ เช่น ข้อมูลบัตรเครดิตของคุณหรือคนอื่น ประกันสังคม หรือหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์หรืออีเมลส่วนตัว
 7. คุณไม่อาจที่จะสามารถใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมด กฎระเบียบและข้อบังคับ ที่บังคับใช้กับการใช้งานและเนื้อหาของคุณ
 8. คุณจะต้องรับผิดชอบสำหรับการดำเนินการของคุณและข้อมูลใดๆ ข้อความ ข้อมูล ชื่อผู้ใช้ รูปภาพ กราฟิก ภาพถ่าย โปรไฟล์ เพลง วิดีโอ เสียง ผลงานดนตรี ผลงานการประพันธ์ โปรแกรมประยุกต์ ลิงค์ และเนื้อหาอื่นๆ ที่คุณส่งขึ้นผ่านบนเว็บไซต์
 9. คุณต้องไม่เปลี่ยน แก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ หรือเปลี่ยนแปลงสิ่งอื่นๆ เพื่อการทุจริตหรือหลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับ Myquestionth
 10. คุณต้องไม่เข้าถึงระบบอื่นที่ไม่ใช่สาธารณะของ Myquestionth โดยวิธีอื่นที่นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตจาก Myquestionth
 11. คุณต้องไม่สร้างหรือส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ ความคิดเห็น การโหวต หรือรูปแบบอื่นๆ ของการค้า หรือเป็นการรบกวนผู้ใช้อื่นบน Myquestionth (สแปม)
 12. คุณต้องไม่ใช้ชื่อโดเมนหรือชื่อเว็บในชื่อผู้ใช้ของคุณ โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก Myquestionth .
 13. คุณต้องไม่รบกวนหรือขัดขวางการทำงานของเว็บไซต์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ รวมถึงการส่งเวิร์ม ไวรัส สปายแวร์ มัลแวร์ หรือโค้ดอื่นๆ ที่มีลักษณะทำลายหรือก่อกวน คุณต้องไม่สร้างโปรแกรมที่ฝังไว้ในเครื่องหรืออุปกรณ์ของผู้ใช้ เพื่อเปลี่ยนแปลงผลลัพทธ์การแสดงผลจาก Myquestionth
 14. คุณต้องไม่สร้างบัญชีด้วยวิธีการไม่ได้รับอนุญาต โดยการใช้อุปกรณ์อัตโนมัติ สคริปต์ บอท หรือโปรแกรมรวบรวมข้อมูล
 15. คุณต้องไม่พยายามที่จะปิดกั้นผู้อื่นจากการใช้เว็บไซต์ และคุณจะต้องไม่ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ หรือเงื่อนไขอื่นๆ ของ Myquestionth
 16. การละเมิดข้อตกลงการใช้เหล่านี้อาจจะอยู่ในดุลยพินิจของ Myquestionth ในการยกเลิกบัญชี Myquestionth ของคุณ คุณเข้าใจและยอมรับว่า Myquestionth ไม่สามารถและจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่โพสต์ไว้บนเว็บไซต์ และคุณใช้เว็บไซต์ด้วยความเสี่ยงของคุณเอง หากคุณละเมิดเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ หรือสร้างความเสี่ยงหรือความผิดทางกฎหมายที่อาจจะมีผลกับ Myquestionth เราสามารถหยุดการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วนกับคุณ

เงื่อนไขทั่วไป

 1. เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยกเลิกการให้บริการ หรือการเข้าถึงของคุณด้วยเหตุผลใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ตลอดเวลา และปราศจาคความรับผิดชอบใดๆ ต่อคุณ คุณสามารถยกเลิกการใช้งานบัญชี Myquestionth ของคุณด้วยการเข้าสู่ระบบและการกรอกแบบฟอร์มที่มีอยู่ที่นี่: https://www.myquestionth.com/settings/account_deactivation ถ้าคุณใช้แบบฟอร์มรายละเอียดข้างต้นที่จะยกเลิกการใช้งานบัญชีของคุณ คำถาม คำตอบ ความคิดเห็น การโหวต ความสัมพันธ์ รูปภาพ และข้อมูลอื่นๆ ทั้งหมดจะไม่สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางบัญชีของคุณ แต่ข้อมูลเหล่านั้นอาจจะยังคงมีอยู่และปรากฏบนเว็บไซต์
 2. เมื่อมีการยกเลิกข้อตกลงทั้งหมดของคุณบน Myquestionth เงื่อนไขเหล่านี้จะสิ้นสุดลงทันที
 3. Myquestionth ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเก็บรักษาคำถามและคำตอบที่มีประโยชน์ไว้บนเว็บไซต์ ถ้าหากเราพิจารณาแล้วว่าคำถามนั้นเป็นคำถามที่อาจจะสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆ ได้ในอนาคต ดังนั้นบางคำถามของคุณคุณไม่อาจที่จะสามารถลบได้ จนกว่าเราจะได้รับคำร้องขอและพิจารณาเหตุผลของคุณ
 4. Myquestionth ไม่สนับสนุนให้คุณลบคำถามหลังจากที่มันได้คำตอบที่ต้องการแล้ว การลบคำถามหรือคำตอบเป็นจำนวนมากบนเว็บไซต์ คุณสามารถที่จะถูกระงับการใช้งานจากเว็บไซต์
 5. Myquestionth ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจอย่างเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียว เพื่อการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ตลอดเวลา หากเราทำการเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายหรือในฐานะของผู้ดูแลระบบ เราจะให้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนที่จะแก้ไขข้อตกลงและมีผลบังคับใช้ คุณยอมรับว่าเราอาจจะแจ้งให้คุณทราบเงื่อนไขการปรับปรุงโดยการแจ้งบนเว็บไซต์ เป็นข้อตกลงของคุณที่จะยอมรับเพื่อปรับปรุงข้อกำหนด ดังนั้นคุณควรตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานและข้อกำหนดในการปรับปรุงใดๆ ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์
 6. เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการเข้าถึงเว็บไซต์กับทุกคน ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามและทุกเวลา
 7. เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะบังคับให้ตั้งชื่อผู้ใช้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
 8. เราอาจ แต่ไม่มีสิทธิที่จะลบ แก้ไข คำถาม คำตอบ การตอบ หรือตรวจสอบเนื้อหาหรือบัญชี ที่มีเนื้อหาละเมิดข้อกำหนดในการใช้งาน ที่เรากำหนดในดุลยพินิจของเรา
 9. คุณจะต้องรับผิดชอบสำหรับปฏิสัมพันธ์ของคุณกับผู้ใช้อื่นบนเว็บไซต์ ไม่ว่าจะออนไลน์หรือออฟไลน์ คุณยอมรับว่า Myquestionth จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดสำหรับการกระทำของผู้ใช้ Myquestionth ขอสงวนสิทธิ์ และไม่มีหน้าทีสำหรับการตรวจสอบหรือมีส่วนร่วมในการสนทนาระหว่างคุณและผู้ใช้อื่นๆ คุณต้องใช้สิทธิ สามัญสำนึก ดุลยพินิจที่ดีของคุณเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น รวมทั้งเมื่อคุณส่งคำถามหรือคำตอบ เนื้อหาหรือข้อมูลส่วนบุคคลหรืออื่นๆ
 10. เราห้ามการรวบรวมข้อมูล หรือการเข้าถึงเนื้อหาใดๆ ผ่านวิธีการแบบอัตโนมัติ รวมถึงโปรไฟล์ผู้ใช้และภาพถ่าย

สิทธิ

 1. Myquestionth ไม่อ้างกรรมสิทธิ์ของเนื้อหาใดๆ ที่คุณสร้างขึ้นบน Myquestionth และคุณยอมรับว่าเนื้อหาของคุณอาจจะถูกแบ่งบัน เผยแพร่ หรือคัดลอก และแสดงผลไปทั่วโลก
 2. บางส่วนของเว็บไซต์ได้รับการสนับสนุนจากรายได้โฆษณา และอาจแสดงโฆษณาและโปรโมชั่น และคุณยอมรับว่า Myquestionth อาจวางโฆษณาและโปรโมชั่นดังกล่าวบนเว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของคุณ การดำเนินการและขอบเขตของการโฆษณาดังกล่าว และโปรโมชั่นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากับคุณ
 3. คุณรับรองและรับประกันว่า: (i) คุณเป็นเจ้าของของเนื้อหาที่คุณสร้างขึ้นทั้งหมดและ Myquestionth อาจจะใช้ข้อมูลดังกล่าวได้; (ii) โพสต์และเนื้อหาของคุณบนเว็บไซต์ต้องไม่ละเมิด ยักยอก หรือฝืนกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิของบุคคลที่สาม รวมถึงความเป็นส่วนตัว สิทธิ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ; และ (iii) คุณมีสิทธิตามกฎหมายและความสามารถที่จะเข้าสู่ข้อตกลงการใช้เหล่านี้ตามอำนาจของคุณ
 4. เนื้อหาที่เป็นเจ้าของหรือถือกรรมสิทธิโดย Myquestionth นั้นได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย และเนื้อหาที่คุณเป็นเจ้าของและยังคงมีสิทธิ์ในเนื้อหา Myquestionth และบริการ แต่คุณไม่สามารถที่จะนำเนื้อหาบน Myquestionth ไปใช้โดยการแอบอ้างหรือไม่ได้อ้างอิงแหล่งที่มา
 5. ชื่อเว็บไซต์ โลโก้ ไม่สามารถคัดลอกหรือเลียนแบบได้ในส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรของ Myquestionth นอกจากนี้ ทุกส่วนบนเว็บไซต์ รูปภาพ ปุ่ม และสคริปอื่นๆ ไม่สามารถคัดลอกหรือเลียนแบบเพื่อใช้ได้ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรของ Myquestionth
 6. แม้ว่ามันจะเป็นความตั้งใจของ Myquestionth นั้นจะให้บริการให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่อาจจะมีโอกาสที่เว็บไซต์ถูกขัดจังหวะ รวมถึงการบำรุงรักษาระบบหรือการอัพเกรด และสำหรับการปรับปรุงฉุกเฉินอื่นๆ หรือเนื่องจากความล้มเหลวของระบบหรือการสื่อสารโทรคมนาคมและ/หรืออุปกรณ์ด้วย Myquestionth สงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหาใดๆ จากเว็บไซต์ด้วยเหตุผลใดก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เนื้อหาลบออกจากเว็บไซต์อาจจะยังคงถูกจัดเก็บโดย Myquestionth โดยไม่มีข้อจำกัด เพื่อให้สอดคล้องกับข้อผูกพันทางกฎหมายบางอย่าง แต่อาจจะไม่สามารถเรียกดูได้โดยไม่มีคำสั่งศาลที่ถูกต้อง เพราะฉะนั้น Myquestionth ขอให้คุณรักษาสำรองข้อมูลของคุณและเนื้อหาของคุณเอง อีกนัยหนึ่ง Myquestionth ไม่บริการสำรองข้อมูลและคุณยอมรับว่าคุณจะไม่ต้องร้องขอกับเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ในการสำรองข้อมูลเนื้อหาหรือการจัดเก็บข้อมูล Myquestionth จะไม่รับผิดชอบสำหรับการปรับเปลี่ยนใดๆ การระงับ หรือหยุดการให้บริการ หรือการสูญเสียของเนื้อหาใดๆ นอกจากนี้คุณยังยอมรับว่าอินเทอร์เน็ตอาจมีการละเมิดการรักษาความปลอดภัยและส่งข้อมูลเนื้อหาหรืออื่นๆ ที่อาจไม่ปลอดภัย
 7. คุณยอมรับว่า Myquestionth จะไม่รับผิดชอบและไม่รับรอง ที่หาที่โพสต์สู่เว็บไซต์ Myquestionth ไม่ได้มีหน้าที่ที่จะต้องกระทำการใดๆ ตรวจสอบแก้ไขหรือลบเนื้อหาใด ถ้าเนื้อหาของคุณละเมิดข้อกำหนดการใช้งานนี้ คุณอาจแบกรับความรับผิดชอบทางกฎหมายสำหรับเนื้อหานั้น
 8. เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายความเป็นส่วนตัว สามารถดูได้ที่หน้า http://www.myquestionth.com/privacy ระหว่างคุณและ Myquestionth เนื้อหาใดๆ จะไม่เป็นความลับและไม่มีกรรมสิทธิ์และเราจะไม่รับผิดชอบสำหรับการใช้งานใดๆ หรือการเปิดเผยข้อมูลของเนื้อหา คุณรับทราบและยอมรับความสัมพันธ์ของคุณกับ Myquestionth ไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่ได้รับการไว้วางใจ และการตัดสินใจแสดงความคิดเห็นและการสร้างเนื้อหาของคุณสามารถแพร่กระจายได้โดยผู้ใช้อื่นๆ รวมทั้งที่เกี่ยวกับเนื้อหาของคุณ
 9. มันเป็นนโยบายของ Myquestionth ที่จะไม่ยอมรับหรือพิจารณาเนื้อหา ข้อมูล ความคิดข้อเสนอแนะ หรือสิ่งอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่เราได้ร้องขอ และเงื่อนไขที่อาจนำมาใช้ นี้คือการหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดใดๆ หากความคิดของคุณจะคล้ายกับที่เราได้มีการพัฒนาหรือกำลังพัฒนา แม้จะมีให้คุณเลือกที่จะส่งเนื้อหาข้อมูล ความคิดข้อเสนอแนะ ที่นั่นเราสามารถที่จะนำไปใช้ได้โดยไม่มีข้อผูกมัดกับคุณ

การรายงานลิขสิทธิ์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ

 1. เราเคารพในสิทธิของผู้อื่นและคาดหวังว่าคุณจะทำเช่นเดียวกัน
 2. หากคุณละเมิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เราจะปิดการใช้งานบัญชีของคุณตามความเหมาะสม

การสิ้นสุดของข้อตกลงเหล่านี้

ข้อตกลงจะดำเนินการต่อไปจนกว่าจะถูกยกเลิกโดยคุณหรือ Myquestionth ดังต่อไปนี้

คุณอาจจะยุติข้อตกลงดังกล่าวของ Myquestionth ได้ทุกเวลาด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยการยกเลิกบัญชีของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ Myquestionth ทราบเมื่อคุณต้องการหยุดการใช้บริการ ถ้าคุณหยุดใช้บริการโดยไม่ปิดใช้งานบัญชีของคุณ บัญชีของคุณอาจจะถูกปิดการใช้งานเนื่องจากไม่มีการใช้งานเป็นเวลานานภายใต้นโยบายของบัญชีที่ไม่ใช้งานของเรา

เราอาจระงับหรือยกเลิกบัญชีของคุณ หรือหยุดการใช้งานบางส่วนหรือทั้งหมดของการให้บริการกับคุณได้แต่ตลอดเวลาและโดยเหตุผลใดๆ โดยไม่มีข้อยกเว้น ถ้าเรามีเหตุผลที่เชื่อว่า: (i) คุณมีการละเมิดข้อตกลงเหล่านี้ (ii) คุณสร้างเนื้อหาที่มีความเสี่ยงหรือทางกฎหมาย


อัพเดทล่าสุดเมื่อ: 21 มกราคม 2015