สมาชิก

Psyche

ชีวิต คือ การเดินทาง ประสบการณ์ คือ กำไรชีวิต กัลยาณมิตร คือ อัญมณีล้ำค่า

สายลมอันเหน็บหนาวในช่องแอร์

ไม่พยายาม..อย่าถามหาความสำเร็จ...!!!!...

JIN™

Actions speak louder than words

September P.

ลิขิตฟ้า หรือจะสู้มานะตน ||| ความเพียรของมนุษย์ แม้เทวดาก็มิอาจกีดกันได้

ลุงยิ่งใหญ่

พรุ่งนี้ก็สายเสียแล้ว

นรินทร

Last,but not least...!!