สมาชิก

JIN™

Actions speak louder than words

สายลมอันเหน็บหนาวในช่องแอร์

ไม่พยายาม..อย่าถามหาความสำเร็จ...!!!!...

Psyche

ชีวิต คือ การเดินทาง ประสบการณ์ คือ กำไรชีวิต กัลยาณมิตร คือ อัญมณีล้ำค่า

ประพันธ์ พ.

๑. จริงใจ..แต่ไม่ประมาท ๒. ไม่มีใคร..ที่รู้ไปหมดทุกเรื่อง และไม่มีใคร..ที่ไม่รู้ไปหมดทุกเรื่องเช่นกัน

Z∆ Zi∆N

❥ ถ้าพ่อแม่ยังไม่สบาย ถึงตายก็จะฟื้นคืนชีพ

โซซัดโซเซ

ไม่ได้หยิ่ง ... แค่่นิ่งกับคนไม่รู้จัก