ในคำตอบ

ชอบอ่านมากกว่า...

ของอาจารย์..katsuhiro sumitomo

กับอาจารย์ Akira Toriyama

+1 โหวต · 0 ตอบกลับ

คำตอบนี้ยังไม่มีการตอบกลับ

ความคิดเห็นของคุณ

(ไม่บังคับ)

เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการตอบกลับ