กลับไปยังคำถาม คุณเคยบริจาคโลหิตไหม
ถามคำถาม

ในคำตอบ

ไม่เคย และไม่ชอบด้วย

ทำดีวิธีอื่น มีเยอะแยะ

+2 โหวต · 0 ตอบกลับ

คำตอบนี้ยังไม่มีการตอบกลับ

ความคิดเห็นของคุณ

(ไม่บังคับ)

เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการตอบกลับ

คำถามที่คุณอาจจะสนใจ