กลับไปยังคำถาม คุณเคยบริจาคโลหิตไหม
ถามคำถาม

ในคำตอบ

ไม่กลัวเจ็บแต่ กลัวเลือด ไม่กล้ามอง แต่ตั้งใจไปบริจาก จริงๆๆ

+1 โหวต · 0 ตอบกลับ

คำตอบนี้ยังไม่มีการตอบกลับ

ความคิดเห็นของคุณ

(ไม่บังคับ)

เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการตอบกลับ

คำถามที่คุณอาจจะสนใจ