กลับไปยังคำถาม จังหวัดหรือเขตที่คุณอยู่ เริ่มมีการจับใบดำใบแดงและเกณฑ์ทหาร กันหรือยังครับ.????
ถามคำถาม

ในคำตอบ

คำตอบนี้ยังไม่มีการตอบกลับ

ความคิดเห็นของคุณ

(ไม่บังคับ)

เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการตอบกลับ