ประวัติการแก้ไขคำตอบ 1 ครั้ง

เวอร์ชันปัจจุบัน

อาจเป็นกุศโลบาย

ให้เขาต้องทำตัวให้เหมาะสมกับรางวัลที่ได้มา

..

หลายๆ ครั้งที่คนเราต้องระวัง หรือวางตัว

ให้เหมาะสมกับสถานะหนึ่ง สถานะใด ก็ได้

เช่น ได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าห้อง

จึงต้องเปลี่ยนตัวเองจากเด็กชอบหนีเรียน

มาเข้าเรียนทุกคาบ เพราะ ...

หัวหน้าต้องเป็นแบบอย่างดีๆ ให้ลูกน้อง

.

หวังว่ารางวัลนี้จะทำให้ผู้ที่ได้รับ

ตระหนักว่าตนต้องทำตัวเช่นไร

เพื่อให้สมกับรางวัลดีๆ ที่ได้รับเกียรตินั้นมา ^^

เวอร์ชันที่ 1 เมื่อ 14:54 - 11 September 2017

อาจเป็นกุศโลบาย
ให้เขาต้องทำตัวให้เหมาะสมกับรางวัลที่ได้มา
..
หลายๆ ครั้งที่คนเราต้องระวัง หรือวางตัว
ให้เหมาะสมกับสถานะหนึ่ง สถานะใด ก็ได้
เช่น ได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าห้อง
จึงต้องเปลี่ยนตัวเองจากเด็กชอบหนีเรียน
มาเข้าเรียนทุกคาบ เพราะ ...
หัวหน้าต้องเป็นแบบอย่างดีๆ ให้ลูกน้อง
.
หวังว่ารางวัลนี้จะทำให้ผู้ที่ได้รับ
ตระหนักว่าคนต้องทำตนเช่นไร
เพื่อให้สมกับรางวัลดีๆ ที่ได้รับเกียรตินั้น ^^