ประวัติการแก้ไขคำตอบ 1 ครั้ง

เวอร์ชันปัจจุบัน

ความเครียดในระดับที่เหมาะสมก็มีปย. สิ่งใดที่มากเกินไปมักไม่ดี เช่น

อ้วนไป นอนมากไป พูดมากไป อคติมากไป คิดเองเออเองมากไป

ไร้เหตุผลมากไป จนมากไป ปากหมามากไป ทิฐิมากไป ดื้อรั้นมากไป

งอนมากไป

วิธีแก้ ก็

ฟังเพลง

ดูอะไรที่ตลกๆ ผ่อนคลาย

อ่านหนังสือพวกจิตวิทยา ธรรมะ หรือเรื่องที่สนใจ

หยุดคิด พูด ทำ สิ่งที่ทำให้เครียด

คิดถึงสิ่งที่ทำให้อารมณ์ดี เช่น สาวๆสวยๆ อิอิ

ท่องเที่ยวสถานที่สวยงามทางธรรมชาติ

คุยกับเพื่อนที่มีนิสัยร่าเริง สนุกสนาน

ดื่มเครื่องดื่มที่ชอบ {ไร้แอลกอฮอล์}

เล่นหรือพูดกับแมว

กำหนดลมหายใจ มีสติจดจ่ออยู่กับการหายใจเข้าออก จะช่วยได้มาก สามารถทำได้ทุกที่จ่ะ

เวอร์ชันที่ 1 เมื่อ 02:06 - 11 August 2015

ความเครียดในระดับที่เหมาะสมก็มีปย. สิ่งใดที่มากเกินไปมักไม่ดี เช่น
อ้วนไป นอนมากไป พูดมากไป อคติมากไป คิดเองเออเองมากไป
ไร้เหตุผลมากไป จนมากไป ปากหมามากไป ทิฐิมากไป ดื้อร้นมากไป
งอนมากไป
วิธีแก้ ก็
ฟังเพลง
ดูอะไรที่ตลกๆ ผ่อนคลาย
อ่านหนังสือพวกจิตวิทยา ธรรมะ หรือเรื่องที่สนใจ
หยุดคิด พูด ทำ สิ่งที่ทำให้เครียด
คิดถึงสิ่งที่ทำให้อารมณ์ดี เช่น สาวๆสวยๆ อิอิ
ท่องเที่ยวสถานที่สวยงามทางธรรมชาติ
คุยกับเพื่อนที่มีนิสัยร่าเริง สนุกสนาน
ดื่มเครื่องดื่มที่ชอบ {ไร้แอลกอฮอล์}
เล่นหรือพูดกับแมว
กำหนดลมหายใจ มีสติจดจ่ออยู่กับการหายใจเข้าออก จะช่วยได้มาก สามารถทำได้ทุกที่