ความสุข เกิดจากอะไร?

ความสุข เกิดจาก "การเปลี่ยนแปลงตัวเองและสังคม" ที่ไม่ดี ให้กลายเป็นดีได้

8 คำตอบ · +6 โหวต · 1 รายการโปรด · 7 อ่านแล้ว

ความสุข เกิดจาก การสมปรารถนาในสิ่งที่มุ่งหวัง ซึ่งแต่ละคนคงมีความ

ปรารถนาแตกต่างกันไป หากหวังมากไป เกินความสามารถก็อาจยากที่

จะทำได้ แต่คนมีปัญญาสามารถหาหนทางจนได้ แต่อาจต้องใช้เวลาและเทคนิคต่างๆ

ในการที่จะทำให้ได้ในสิ่งที่ต้องการ

+1 โหวต · 0 ตอบกลับ

ความสุข เกิดจาก จิตยินดี

+1 โหวต · 0 ตอบกลับ

นั่นก็เป็นความสุขอย่างหนึ่ง แต่คำว่า ดี ของแต่ละคน อาจให้นิยามที่ไม่เหมือนกัน

สำหรับผม แค่ไม่ทุกข์ก็สุขแล้วครับ

+1 โหวต · 0 ตอบกลับ

ความสบายใจ ความสุขใจ ความอิ่มใจ ความพอใจ อันเกิดจากจิตใจที่สงบและเย็น

+2 โหวต · 0 ตอบกลับ

จ้ะ

+1 โหวต · 0 ตอบกลับ

ความสุขเกิดจากความพอใจและความความไม่ทุกข์

+2 โหวต · 0 ตอบกลับ

ความสุข เกิดจากใจเราค่ะ .....

+2 โหวต · 0 ตอบกลับ

จริงนะครับ แต่ความสุขของผมคือการให้และได้อยู่กับครอบครัวครับ

+3 โหวต · 0 ตอบกลับ

คำตอบของคุณ

คำถามที่คุณอาจจะสนใจ