กลับไปยังคำถาม ทำไมถึงเมืองในทวีปยุโรปไม่ค่อยมีตึกสูงเหมือนเมืองในทวีปเอเชีย
ถามคำถาม

ในคำตอบ

ส่วนหนึ่งคิดว่าประชากรเขาไม่ค่อยหนาแน่น อย่างประชากรในทวีปเอเชีย

จึงคำให้ความต้องการที่อยู่อาศัยจึงไม่มากเท่าทวีปเอเชีย

อาคารต่างๆ จึงเป็นเพียงออฟฟิต ที่ทำงานเท่านั้น ส่วนทีอยู่อาศัยก็อยู่ในโซนที่พัก

โดยแบ่งโซนด้วยการวางผังเมืองที่ค่อนข้างชัดเจน

+2 โหวต · 0 ตอบกลับ

คำตอบนี้ยังไม่มีการตอบกลับ

ความคิดเห็นของคุณ

(ไม่บังคับ)

เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการตอบกลับ