กลับไปยังคำถาม ทำไมถึงเมืองในทวีปยุโรปไม่ค่อยมีตึกสูงเหมือนเมืองในทวีปเอเชีย
ถามคำถาม

ในคำตอบ

อาจจะมีเหตุผลมาจาก การที่.... >>>

> เค้าต้องการอนุรักษ์ - รักษา+เชิดชู สถาปัตย์กรรม-คลาสิคแบบเก่าๆที่สวยงามเอาไว้

ไม่ให้ถูกทำลาย-บดบังจาก ตึกใหม่ๆ เพื่อแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์-อารยธรรม-วัฒนธรรม ฯ.

แห่งชนชาติของเค้า ซึ่งมีความเจริญ-ก้าวหน้า ในทุกๆด้านมาก่อน.

> เพราะสถาปัตย์กรรม ต่างๆที่แสดงออกมาทางการก่อสร้าง ตึก-อาคาร-โบสถ์ ฯ. คือคำบอกเล่า

ให้อนุชน คนรุ่นหลังได้ศึกษา ได้รู้ถึงที่มา-ที่ไป มีความภูมิใจ แห่งความเป็นมาของประเทศนั้นๆได้

เป็นอย่างดี + สามารถพิสูจน์กันได้ และที่แน่ๆเค้าไม่ได้ลอกเลียนแบบใครมา.

+0 โหวต · 0 ตอบกลับ

คำตอบนี้ยังไม่มีการตอบกลับ

ความคิดเห็นของคุณ

(ไม่บังคับ)

เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการตอบกลับ