กลับไปยังคำถาม เรื่องเล่าจากในวัง‬...(อยากเล่า)... ถามคำถาม

ในคำตอบ

ขอขอบคุณครับ

เรื่องเล่าดีๆ + เป็นที่รัก-เคารพของคนไทยทั้งหลาย

โชคดีที่เกิดเป็นคนไทย และมีพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีทศพิธราชธรรม เช่นในหลวงของเรานี้.

+2 โหวต · 0 ตอบกลับ

คำตอบนี้ยังไม่มีการตอบกลับ

ตอบกลับในคำตอบ

คำถามที่คุณอาจจะสนใจ