กลับไปยังคำถาม เรื่องเล่าจากในวัง‬...(อยากเล่า)...
ถามคำถาม

ในคำตอบ

ขอขอบคุณครับ

เรื่องเล่าดีๆ + เป็นที่รัก-เคารพของคนไทยทั้งหลาย

โชคดีที่เกิดเป็นคนไทย และมีพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีทศพิธราชธรรม เช่นในหลวงของเรานี้.

+2 โหวต · 0 ตอบกลับ

คำตอบนี้ยังไม่มีการตอบกลับ

ตอบกลับในคำตอบ

เพื่อส่งแจ้งเตือนให้กับคุณ และจะไม่แสดงบนเว็บไซต์

คำถามที่คุณอาจจะสนใจ