คำถาม
ถามคำถาม

วันที่7คุณจะลงประชามติรับร่างร่างรัฐธรรมนูญ นี้หรือไม่?

8 คำตอบ · +6 โหวต · 0 รายการโปรด · 0 อ่านแล้ว
Ket Suko

ยังไม่แน่ว่าจะไปหรือไม่ เพราะที่อยู่กับที่ลงปชม.อยู่คนละที่กัน 5555

+4 โหวต · 0 ตอบกลับ

ไปแน่นอน ตามหน้าที่และสิทธิของคนไทย คนหนึ่ง.....

+3 โหวต · 0 ตอบกลับ

ไปลงค่ะ ใกล้ๆบ้าน

+2 โหวต · 0 ตอบกลับ

ไปค่ะ

+2 โหวต · 0 ตอบกลับ

อาจไป ถ้าไปสะดวก มันไกลจ้า

+2 โหวต · 0 ตอบกลับ

คำถามแปลก ๆ

หมายถึงว่าจะไปลงเลือกว่าจะรับหรือไม่รับ

หรือหมายถึงลงรับร่าง ฯ อย่างเดียว

สำหรับตัวเอง ไปแน่นอน

ส่วนจะรับหรือไม่รับนั้น...ขออุบไว้ก่อน

แต่ในใจนั้น คิดไว้แล้วจ้า...

+1 โหวต · 0 ตอบกลับ

ลงไม่ได้ครับ

+1 โหวต · 0 ตอบกลับ

ลงครับ.. เพื่อ ให้ความร่วมมือ + ใช้สิทธิที่มีอยู่.

แต่.. ในถิ่นที่อยู่ เค้าใช้วิธี ลงประชามิติ..ร่างรัฐธรรมนูญ – ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งต่างๆ

และอื่นๆ โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ของสถานทูตไทย ( ในเขตนั้นๆ )

แต่.. ก่อนอื่น ต้องลงทะเบียน และแสดงหลักฐานต่างๆว่า เป็นคนไทย.

+1 โหวต · 0 ตอบกลับ

คำตอบของคุณ

(ไม่บังคับ)

เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการตอบกลับ

ดูคำถามที่เกี่ยวกับ ข่าวและเหตุการณ์
ถามคำถาม