คำถาม
ถามคำถาม

คนที่มีจิตสำนึกเป็นคนอย่างไร

ทั้งนิสัยและความคิด

6 คำตอบ · +2 โหวต · 0 รายการโปรด · 0 อ่านแล้ว

คนมีจิตสำนึก เป็นคน รู้ผิดชอบ ชั่วดี รู้ว่าอะไรควร ไม่ควร

อะไรถูก อะไรผิด

ความคิด มักไม่ลุ่มหลง ไปกับเรื่องชั่ว จะมีสติคิดได้ ว่าไม่ควรทำเรื่องไม่ควร หรืออะไรควรทำ ควรคิด

นิสัย ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เห็นแก่ได้ และ เป็นคนที่มักเป็นผู้ให้ มากกว่ารับค่ะ

+4 โหวต · 0 ตอบกลับ

รู้จักผิดชอบชั่วดี มีกาลเทศะค่ะ

+2 โหวต · 0 ตอบกลับ

2 ท่านตอบไปแล้วตามนั้นละครับ

แค่เสริมว่า ควรมีจิตสำนึกเรื่องจราจรบ้าง รถจะไม่ได้ไม่ติดไปกว่านี้ครับ

+2 โหวต · 0 ตอบกลับ

คิดดี พูดดี ทำดี แต่ไม่อวดดี และไม่ติดดี แค่นี้ก็พอแล้วครับ

+2 โหวต · 0 ตอบกลับ

แค่ไม่คิดร้ายทำร้ายกับเพื่อนร่วมโลกใบเดียวกันนี้ก้อพอแล้วนะครับ

+1 โหวต · 0 ตอบกลับ

แยกให้ออกสิ่งไหนควรทำ ไม่ควรทำ แยกให้ออกใจเขาใจเรา และที่สำคัญไม่เห็นแก่ตัว

คิดให้เป็น มีสติทุกการกระทำ

+1 โหวต · 0 ตอบกลับ

คำตอบของคุณ

(ไม่บังคับ)

เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการตอบกลับ

คำถามที่คุณอาจจะสนใจ

ดูคำถามที่เกี่ยวกับ ศิลปะและมนุษยศาสตร์
ถามคำถาม