คำถาม
ถามคำถาม

อยู่อย่างจงรัก ตายอย่างภักดี

2 คำตอบ · +2 โหวต · 0 รายการโปรด · 28 อ่านแล้ว

ส่งเสริมให้คนไทยรู้จักสามัคคี และรักชาติ

+3 โหวต · 0 ตอบกลับ

นายกฯ กลั่นกรองเนื้อเพลงที่สะท้อนความเป็นตัวตนของท่านได้ดีจริงๆ

+1 โหวต · 0 ตอบกลับ

คำตอบของคุณ

(ไม่บังคับ)

เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการตอบกลับ

คำถามที่คุณอาจจะสนใจ

ดูคำถามที่เกี่ยวกับ บันเทิงและเพลง
ถามคำถาม