คำถาม
ถามคำถาม

อยู่อย่างจงรัก ตายอย่างภักดี

2 คำตอบ · +2 โหวต · 0 รายการโปรด · 25 อ่านแล้ว

นายกฯ กลั่นกรองเนื้อเพลงที่สะท้อนความเป็นตัวตนของท่านได้ดีจริงๆ

+1 โหวต · 0 ตอบกลับ

ส่งเสริมให้คนไทยรู้จักสามัคคี และรักชาติ

+3 โหวต · 0 ตอบกลับ

คำตอบของคุณ

เพื่อส่งแจ้งเตือนให้กับคุณ และจะไม่แสดงบนเว็บไซต์

คำถามที่คุณอาจจะสนใจ

ดูคำถามที่เกี่ยวกับ บันเทิงและเพลง
ถามคำถาม