คำถาม
ถามคำถาม

สิ่งที่ตรงกันข้ามกับความอยาก "คือความหนักแน่น" คุณเห็นด้วยไหม?

เพราะคนที่มีจิตใจหนักแน่น น่าจะมีจิตวิญญาณที่ใหญ่กว่า และแข็งแรงกว่า จึงเข้าใกล้การเกิดเป็นมนุษย์มากกว่า

ส่วนคนที่จิตใจเต็มไปด้วยความอยาก น่าจะมีดวงวิญญาณที่เล็กกว่า แต่อ่อนแอกว่า น่าจะเข้าใกล้การเกิดเป็นสัตว์มากกว่า

เพราะฉะนั้น ถ้าไม่อยากเกิดเป็นสัตว์ คงต้องมีจิตใจหนักแน่น ไม่ปล่อยใจหลงไปกับความอยากจนเป็นนิสัย แล้วควบคุมตัวเองได้ยาก

7 คำตอบ · +1 โหวต · 0 รายการโปรด · 123 อ่านแล้ว

พูดเองเออเอง คนเราควรใช้สติปัญญา มิฉะนั้นจะมโนไปเรื่อยตามอคติซึ่งมิใช่เรื่องจริง ปท.ที่พัฒนาแล้วเขาใช้เหตุผล ไม่พูดสิ่งซึ่งไร้หลักฐานเลื่อยลอยและไม่สามารถพิสูจน์ได้

+2 โหวต · 0 ตอบกลับ

ใช่ครับ เห็นด้วย

ในเมื่อคนเรารู้จักมีความหนักแน่นบ้าง การระงับความยาก เอาชนะใจตนเอง ก็จะมีแน่นอนครับ.....

+1 โหวต · 0 ตอบกลับ

จริงเหรอคะ ต้องหนักเเน่นเข้าไว้ 😐

+0 โหวต · 0 ตอบกลับ

จริง ๆ มันก็คือกิเลสนั่นแหละครับ

หากว่าใจไม่หนักแน่นพอหรือใจไม่แข็งพอ

กิเลสในความอยากมันก็จะแทรกเข้าได้

ผลที่ตามมาจะมากหรือน้อย....!!!!

มันขึ้นอยู่ที่การกระทำของแต่ละบุคคลไป

ก็เท่านั้นเอง !!!!

+0 โหวต · 0 ตอบกลับ

น่าจะเป็นอย่างที่คุณ Somsa พูดแหละ

+0 โหวต · 0 ตอบกลับ

สิ่งที่ตรงข้ามกับความอยาก ก็ต้องเป็นความไม่อยากสิ

ภาษาพระเขาเรียกว่าไม่มีกิเลส

+0 โหวต · 0 ตอบกลับ

ท่านที่มีจิตใจหนักแน่น คือ ท่านที่ผ่านการฝึกปรือวิทยายุทธสู้กับกองทัพกิเลสอันฮึกเหิมเกรียงไกรอย่างไม่ระย่อ

ท่านที่มีจิตใจเต็มไปด้วยความอยาก คือ ท่านที่โอนอ่อนระทวยกับกองทัพกิเลสอันฮึกเหิมเกรียงไกรอย่างเคลิบเคลิ้ม

ถ้า---ไม่อยากเกิดอีก ก็เดินหน้าเต็มสูบ

+0 โหวต · 0 ตอบกลับ

คำตอบของคุณ

(ไม่บังคับ)

เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการตอบกลับ

ดูคำถามที่เกี่ยวกับ ศิลปะและมนุษยศาสตร์
ถามคำถาม