Boushi กับ Biker

ซื้อเกียร์โยงอะไรดีระหว่าง boushi ราคา2200บาท กับ Biker 5900บาท ราคาต่างกันเยอะ

1 คำตอบ · +1 โหวต · 0 รายการโปรด · 14 อ่านแล้ว

เราไม่มีความรู้เรื่องนี้เลย

ราคาส่วนหนึ่งอาจขึ้นอยู่กับความนิยมของผู้บริโภค

อีกส่านหนึ่ง ราคาก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพอีกด้วย

+1 โหวต · 0 ตอบกลับ

คำตอบของคุณ

คำถามในป้ายกำกับ
ถามคำถาม